salaris

ArchiMate-element salaris
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-091b337e-e3f6-4120a-8c95-3fdd295d432
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : salaris
Documentatie  : Arbeidsloon (ook vaak loon, salaris, maandgeld of traktement) is de (meestal financiële) tegenprestatie voor arbeid. Loon wordt betaald door de werkgever aan de werknemer, die loonarbeid verricht voor de werkgever.
Bron  : https://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsloon
Object ID  : 091b337e-e3f6-4120a-8c95-3fdd295d432
Object ID_nl  : 091b337e-e3f6-4120a-8c95-3fdd295d432
Original ID  : id-091b337ee3f64120a8c953fdd295d432
Semanticsearch  : salaris
ArchiMate-views  : 
Relaties  :