Tactische plan- en programmavorming

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessFunctions > Tactische plan- en programmavorming
ArchiMate-element Tactische plan- en programmavorming
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-090a6b9f-594e-43479-df15-65a501c3048
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Tactische plan- en programmavorming
Documentatie  : Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten.
Domein  : Sturing
Type  : Deelbedrijfsfunctie
Object ID  : 090a6b9f-594e-43479-df15-65a501c3048
Object ID_nl  : 090a6b9f-594e-43479-df15-65a501c3048
Original ID  : id-090a6b9f594e43479df1565a501c3048
Semanticsearch  : tactische plan- en programmavorming
ArchiMate-views  : 
Relaties  :