MijnWaterschap component

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > MijnWaterschap component
ArchiMate-element MijnWaterschap component
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-08f2be06-6ab2-45e8-aab5-2ff9e945be6e
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : MijnWaterschap component
Documentatie  : Website die toegang biedt tot gepersonaliseerde digitale dienstverlening van het waterschap
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 08f2be06-6ab2-45e8-aab5-2ff9e945be6e
Object ID_nl  : 08f2be06-6ab2-45e8-aab5-2ff9e945be6e
Original ID  : id-08f2be06-6ab2-45e8-aab5-2ff9e945be6e
Semanticsearch  : mijnwaterschap component
ArchiMate-views  : 
Relaties  :