Id-08bfebba-df9a-4cb5-b503-2a656916b856

ArchiMate-modellen > WILMA > CompositionRelationships > Id-08bfebba-df9a-4cb5-b503-2a656916b856
ArchiMate-relatie Id-08bfebba-df9a-4cb5-b503-2a656916b856
ArchiMate_CompositionRelationship.png
Relatietype  : CompositionRelationship
Relatie-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-08bfebba-df9a-4cb5-b503-2a656916b856
ArchiMate-model  : WILMA
Vanaf  : Reageren op besluit ander bestuursorgaan (BusinessProcess)
Naar  : Leveren reactie op besluit ander bestuursorgaan (BusinessProcess)
Object ID  : 08bfebba-df9a-4cb5-b503-2a656916b856
Object ID_nl  : 08bfebba-df9a-4cb5-b503-2a656916b856
Original ID  : id-08bfebba-df9a-4cb5-b503-2a656916b856
Semanticsearch  : id-08bfebba-df9a-4cb5-b503-2a656916b856
ArchiMate-views  :