Id-0762a857-e4a7-4e85-9c47-6f5a0890e750

ArchiMate-modellen > WILMA > AggregationRelationships > Id-0762a857-e4a7-4e85-9c47-6f5a0890e750
ArchiMate-relatie Id-0762a857-e4a7-4e85-9c47-6f5a0890e750
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : AggregationRelationship
Relatie-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-0762a857-e4a7-4e85-9c47-6f5a0890e750
ArchiMate-model  : WILMA
Vanaf  : Waterschap (BusinessActor)
Naar  : Waterschap - Ambtelijke organisatie (Grouping)
Object ID  : 0762a857-e4a7-4e85-9c47-6f5a0890e750
Object ID_nl  : 0762a857-e4a7-4e85-9c47-6f5a0890e750
Original ID  : id-0762a857-e4a7-4e85-9c47-6f5a0890e750
Semanticsearch  : id-0762a857-e4a7-4e85-9c47-6f5a0890e750
ArchiMate-views  :