Id-0640afd8-5eb0-4751-9af7-e8cab9d8ae50

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > 123 Behandeling melding incident > Verbindingslijnen > Id-0640afd8-5eb0-4751-9af7-e8cab9d8ae50
ArchiMate-verbindingslijn Id-0640afd8-5eb0-4751-9af7-e8cab9d8ae50
Verbindingslijn-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-0640afd8-5eb0-4751-9af7-e8cab9d8ae50
ArchiMate-model  : WILMA
ArchiMate-view  : 123 Behandeling melding incident
ArchiMate-relatie  : Advies vervolgacties bedient Onderzoeken melding incident (ServingRelationship)
Vanaf vorm  : Id-093b5d7c-d8d2-431a-912a-4d4a39453b49 (Advies vervolgacties)
Naar vorm  : Id-86d61593-5dad-438c-a384-70b3c1b4805a (Onderzoeken melding incident)
Z-coördinaat  : 11
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  : 
Original ID  : id-0640afd8-5eb0-4751-9af7-e8cab9d8ae50
Semanticsearch  : id-0640afd8-5eb0-4751-9af7-e8cab9d8ae50