Id-063307ca-cc37-4c97-aa51-2193cc5776f2

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Bedrijfsprocesmodel en deelprocessen > Vormen > Id-063307ca-cc37-4c97-aa51-2193cc5776f2
ArchiMate-vorm Id-063307ca-cc37-4c97-aa51-2193cc5776f2
Vorm-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-063307ca-cc37-4c97-aa51-2193cc5776f2
ArchiMate-model  : WILMA
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocesmodel en deelprocessen
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Primaire processen
ArchiMate-element  : Leveren gegevensdiensten (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 562
Y-coördinaat  : 706
Z-coördinaat  : 17
Breedte  : 361
Hoogte  : 217
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c64
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  : 
Original ID  : id-063307ca-cc37-4c97-aa51-2193cc5776f2
Semanticsearch  : id-063307ca-cc37-4c97-aa51-2193cc5776f2