Id-0525ae2a-8de1-4c3b-8940-c02ecdad82bc

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > 105 Ontwikkelen projectbesluit > Vormen > Id-0525ae2a-8de1-4c3b-8940-c02ecdad82bc
ArchiMate-vorm Id-0525ae2a-8de1-4c3b-8940-c02ecdad82bc
Vorm-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-0525ae2a-8de1-4c3b-8940-c02ecdad82bc
ArchiMate-model  : WILMA
ArchiMate-view  : 105 Ontwikkelen projectbesluit
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Instemming (BusinessService)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 840
Y-coördinaat  : 372
Z-coördinaat  : 11
Breedte  : 145
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c64
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  : 
Original ID  : id-0525ae2a-8de1-4c3b-8940-c02ecdad82bc
Semanticsearch  : id-0525ae2a-8de1-4c3b-8940-c02ecdad82bc