Id-049ce90f-5ed8-4eb7-b88f-366710ab04d9

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > 003 Wijzigen verordening/plan/legger/peilbesluit > Verbindingslijnen > Id-049ce90f-5ed8-4eb7-b88f-366710ab04d9
ArchiMate-verbindingslijn Id-049ce90f-5ed8-4eb7-b88f-366710ab04d9
Verbindingslijn-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-049ce90f-5ed8-4eb7-b88f-366710ab04d9
ArchiMate-model  : WILMA
ArchiMate-view  : 003 Wijzigen verordening/plan/legger/peilbesluit
ArchiMate-relatie  : Verzoek initiatiefnemer leidt tot Wijzigen verordening/plan/legger/peilbesluit (TriggeringRelationship)
Vanaf vorm  : Id-a35be1c8-6efc-4ec5-9762-d0d9b88a15d5 (Verzoek initiatiefnemer)
Naar vorm  : Id-8f22b571-859a-4b4d-bab8-c2a17419cd47 (Wijzigen verordening/plan/legger/peilbesluit)
Z-coördinaat  : 15
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  : 
Original ID  : id-049ce90f-5ed8-4eb7-b88f-366710ab04d9
Semanticsearch  : id-049ce90f-5ed8-4eb7-b88f-366710ab04d9