Id-0434d846-7689-4d31-8c4c-e7d3283a37de

ArchiMate-modellen > WILMA > CompositionRelationships > Id-0434d846-7689-4d31-8c4c-e7d3283a37de
ArchiMate-relatie Id-0434d846-7689-4d31-8c4c-e7d3283a37de
ArchiMate_CompositionRelationship.png
Relatietype  : CompositionRelationship
Relatie-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-0434d846-7689-4d31-8c4c-e7d3283a37de
ArchiMate-model  : WILMA
Vanaf  : Wijzigen verordening/plan/legger/peilbesluit (BusinessProcess)
Naar  : Besluiten verordening/plan/legger/peilbesluit (BusinessProcess)
Object ID  : 0434d846-7689-4d31-8c4c-e7d3283a37de
Object ID_nl  : 0434d846-7689-4d31-8c4c-e7d3283a37de
Original ID  : id-0434d846-7689-4d31-8c4c-e7d3283a37de
Semanticsearch  : id-0434d846-7689-4d31-8c4c-e7d3283a37de
ArchiMate-views  :