Id-0379a36e-ffab-4f40-b63e-adf66f3f8463

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > 116 Behandelen bezwaar > Verbindingslijnen > Id-0379a36e-ffab-4f40-b63e-adf66f3f8463
ArchiMate-verbindingslijn Id-0379a36e-ffab-4f40-b63e-adf66f3f8463
Verbindingslijn-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-0379a36e-ffab-4f40-b63e-adf66f3f8463
ArchiMate-model  : WILMA
ArchiMate-view  : 116 Behandelen bezwaar
ArchiMate-relatie  : Bekendmaken reactie op bezwaar leidt tot Bekendmaking besluit (TriggeringRelationship)
Vanaf vorm  : Id-5cd6a547-bf14-4063-b237-c7546cf2c74e (Bekendmaken reactie op bezwaar)
Naar vorm  : Id-bf940e05-835a-443a-a285-4b1b084dbd64 (Bekendmaking besluit)
Z-coördinaat  : 12
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  : 
Original ID  : id-0379a36e-ffab-4f40-b63e-adf66f3f8463
Semanticsearch  : id-0379a36e-ffab-4f40-b63e-adf66f3f8463