Id-0291f88d-2c82-46c1-a7b6-2a8d335193ba

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > 103 Wijzigen verordening/plan/legger/peilbesluit > Vormen > Id-0291f88d-2c82-46c1-a7b6-2a8d335193ba
ArchiMate-vorm Id-0291f88d-2c82-46c1-a7b6-2a8d335193ba
Vorm-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-0291f88d-2c82-46c1-a7b6-2a8d335193ba
ArchiMate-model  : WILMA
ArchiMate-view  : 103 Wijzigen verordening/plan/legger/peilbesluit
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-6cb5cc0b-7b9c-4596-92e8-4333cc4103e7
ArchiMate-element  : Voorbereiden wijzigen verordening/plan/legger/peilbesluit (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 372
Y-coördinaat  : 271
Z-coördinaat  : 3
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c64
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  : 
Original ID  : id-0291f88d-2c82-46c1-a7b6-2a8d335193ba
Semanticsearch  : id-0291f88d-2c82-46c1-a7b6-2a8d335193ba