Id-0183af40-e508-469d-b1b7-8f4069b33759

ArchiMate-modellen > WILMA > AggregationRelationships > Id-0183af40-e508-469d-b1b7-8f4069b33759
ArchiMate-relatie Id-0183af40-e508-469d-b1b7-8f4069b33759
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : AggregationRelationship
Relatie-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-0183af40-e508-469d-b1b7-8f4069b33759
ArchiMate-model  : WILMA
Vanaf  : Aanleveren aan DSO (Grouping)
Naar  : Behandelen vergunningaanvraag (BusinessProcess)
Object ID  : 0183af40-e508-469d-b1b7-8f4069b33759
Object ID_nl  : 0183af40-e508-469d-b1b7-8f4069b33759
Original ID  : id-0183af40-e508-469d-b1b7-8f4069b33759
Semanticsearch  : id-0183af40-e508-469d-b1b7-8f4069b33759
ArchiMate-views  :