Incidentafhandeling

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > BIO-bedreigingen > Vormen > Incidentafhandeling
ArchiMate-vorm Incidentafhandeling
Vorm-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-0168738d-54b8-481c8-69ef-d08dda1e7c6
ArchiMate-model  : WILMA
ArchiMate-view  : BIO-bedreigingen
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : 
ArchiMate-view  : 
Label  : Incidentafhandeling
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 781
Y-coördinaat  : 684
Z-coördinaat  : 44
Breedte  : 684
Hoogte  : 133
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c64
Vulkleur  : #d2d7d764
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  : 
Original ID  : id-0168738d54b8481c869efd08dda1e7c6
Semanticsearch  : incidentafhandeling