Id-00f76c5e-36cb-4baf-a0d7-352f3f70f341

ArchiMate-modellen > WILMA > AggregationRelationships > Id-00f76c5e-36cb-4baf-a0d7-352f3f70f341
ArchiMate-relatie Id-00f76c5e-36cb-4baf-a0d7-352f3f70f341
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : AggregationRelationship
Relatie-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-00f76c5e-36cb-4baf-a0d7-352f3f70f341
ArchiMate-model  : WILMA
Vanaf  : Interbestuurlijke beleidsdoorwerking (BusinessFunction)
Naar  : Reageren op besluit ander bestuursorgaan (BusinessProcess)
Object ID  : 00f76c5e-36cb-4baf-a0d7-352f3f70f341
Object ID_nl  : 00f76c5e-36cb-4baf-a0d7-352f3f70f341
Original ID  : id-00f76c5e-36cb-4baf-a0d7-352f3f70f341
Semanticsearch  : id-00f76c5e-36cb-4baf-a0d7-352f3f70f341
ArchiMate-views  :