Id-00f23b81-8fc2-4456-bdc4-684fe1d908d1

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Bedrijfsprocesmodel en deelprocessen > Vormen > Id-00f23b81-8fc2-4456-bdc4-684fe1d908d1
ArchiMate-vorm Id-00f23b81-8fc2-4456-bdc4-684fe1d908d1
Vorm-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-00f23b81-8fc2-4456-bdc4-684fe1d908d1
ArchiMate-model  : WILMA
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocesmodel en deelprocessen
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Besturende bedrijfsprocessen
ArchiMate-element  : Beheren verbonden partijen & samenwerkingsverbanden (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 790
Y-coördinaat  : 202
Z-coördinaat  : 5
Breedte  : 133
Hoogte  : 85
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c64
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  : 
Original ID  : id-00f23b81-8fc2-4456-bdc4-684fe1d908d1
Semanticsearch  : id-00f23b81-8fc2-4456-bdc4-684fe1d908d1