4

ArchiMate-vorm 4
Vorm-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-009f791f-6a1e-44528-08e6-2945e728c24
ArchiMate-model  : WILMA
ArchiMate-view  : Kwadrant wetgeving: applicatieinteractieview
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : 
ArchiMate-view  : 
Label  : 4
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Left
X-coördinaat  : 192
Y-coördinaat  : 492
Z-coördinaat  : 17
Breedte  : 49
Hoogte  : 49
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c64
Vulkleur  : #0000a064
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:18;fontstyle:
Letterkleur  : #ffff00
Verbindingslijnen  : 
Original ID  : id-009f791f6a1e4452808e62945e728c24
Semanticsearch  : 4