WIA processen Planvorming (legacy)

ArchiMate-modellen > WIA > Views > WIA processen Planvorming (legacy)
WIA processen Planvorming (legacy)
BusinessProcess Planvorming BusinessProcess 4. Actualiseren waterakkoorden BusinessProcess PV-4.10 Voorbereiden BusinessProcess PV-4.25 Goedgekeurd door de waterakkoordpartij- en? BusinessProcess PV-4.30 Uitvoeren beroepsprocedure BusinessProcess PV-4.27 Beroep mogelijk? BusinessProcess PV-4.20 Opstellen concept waterakkoord BusinessProcess PV-4.40 Publiceren waterakkoord BusinessProcess 1. Actualiseren strategische en themagerichte plannen BusinessProcess PV-1.70 Uitvoeren beroepsprocedure bij de rechtbank BusinessProcess PV-1.55 Goedkeuring GS nodig? BusinessProcess PV-1.30 Uitvoeren inspraakprocedure BusinessProcess PV-1.60 Uitvoeren goedkeuringsproce- dure GS BusinessProcess PV-1.25 Dagelijks bestuur akkoord? BusinessProcess PV-1.40 Aanpassen ontwerp strategisch plan of themagericht plan BusinessProcess PV-1.10 Voorbereiden BusinessProcess PV-1.27 Inspraak nodig? BusinessProcess PV-1.50 Vaststellen door bestuur BusinessProcess PV-1.65 Beroep bij rechtbank mogelijk? BusinessProcess PV-1.20 Opstellen concept ontwerp strategisch plan of themagericht plan BusinessProcess PV-1.80 Publiceren plan BusinessProcess 3. Actualiseren gebiedsgerichte plannen BusinessProcess PV-3.80 Publiceren gebiedsgericht plan BusinessProcess PV-3.55 Goedkeuring GS nodig? BusinessProcess PV-3.35 Aanpassing noodzakelijk? BusinessProcess PV-3.60 Uitvoeren goedkeuringsproce- dure GS BusinessProcess PV-3.30 Uitvoeren inspraakprocedure BusinessProcess PV-3.40 Aanpassen ontwerp gebiedsgericht plan BusinessProcess PV-3.50 Vaststellen door bestuur BusinessProcess PV-3.20 Opstellen concept ontwerp gebiedsgericht plan BusinessProcess PV-3.27 Inspraak nodig? BusinessProcess PV-3.70 Uitvoeren beroepsprocedure bij de rechtbank BusinessProcess PV-3.10 Voorbereiden BusinessProcess PV-3.25 Dagelijks Bestuur akkoord? BusinessProcess PV-3.65 Beroep bij de rechtbank mogelijk? BusinessProcess 2. Beïnvloeden, toetsen en anticiperen op plannen van derden BusinessProcess PV-2.45 Beroep mogelijk en wenselijk? BusinessProcess PV-2.30 Beoordelen plan BusinessProcess PV-2.40 Zienswijze indienen bij initiatiefnemer BusinessProcess PV-2.10 Verstrekken informatie en uitgangspunten wateraspecten BusinessProcess PV-2.50 In beroep gaan BusinessProcess PV-2.35 Advies opgevolgd? BusinessProcess PV-2.20 Vertalen wateraspecten in plan BusinessProcess PV-2.37 Procedure mogelijk en wenselijk? BusinessProcess PV-2.55 Hoger beroep mogelijk en wenselijk? BusinessProcess PV-2.60 In hoger beroep gaan Deze svg is op 10-04-2024 05:38:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 05:38:59 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
ArchiMate-view WIA processen Planvorming (legacy)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WIA/id-fcf76f29-5e28-44a0-93f8-fe6c15fef96f
ArchiMate-model  : WIA
Label  : WIA processen Planvorming (legacy)
Publiceren  : Wiki
Object ID  : fcf76f29-5e28-44a0-93f8-fe6c15fef96f
Object ID_nl  : fcf76f29-5e28-44a0-93f8-fe6c15fef96f
Original ID  : id-fcf76f29-5e28-44a0-93f8-fe6c15fef96f
Semanticsearch  : wia processen planvorming (legacy)
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)