WIA processen en producten Waterketen (legacy)

ArchiMate-modellen > WIA > Views > WIA processen en producten Waterketen (legacy)
WIA processen en producten Waterketen (legacy)
Het bewaken van en rapporteren over het functioneren van de waterketen. (BusinessFunction) Monitoring waterketen BusinessProcess AZ-1 Optimaliseren afvalwaterketen WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-1.10 Formuleren probleemstelling WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-1.20 Benaderen samenwerkingspartners WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-1.30 Uitvoeren optimalisatiestudie Het bedienen van de technische installaties in de waterketen om te voldoen aan de gestelde eisen. (BusinessFunction) Bediening waterketen BusinessProcess AZ-2a Beheren transportproceszuivergingsprocesslibverwerkingsproces WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-2.10 Actualiseren beheerplan WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-2.20 Uitvoeren metingen WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-2.30 Vergelijken meetresultaten met normen en analyseren WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-2.35 Maatregelenbijsturi- ng proces nodig? WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-2.36 Maatregelenbijsturi- ng proces mogelijk? WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-2.37 Melding nodig? WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-2.40 Tref maatregelenproces bijsturen WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-2.50 Evalueren WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-2.55 Verbetering noodzakelijkgewens- t? WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-2.60 Opstellen verbetervoorstel zuiveringstechnisch werk BusinessProcess AZ-2b Beheren zuiveringsproces BusinessProcess AZ-2c Beheren slibverwerkingsproces Verantwoordelijk voor het tijdig uit( laten )voeren van vernieuwingen in de waterketen (BusinessFunction) Bouw en inrichting waterketen BusinessProcess AZ-4 Plannen ontwerpen en realiseren zuiveringstechnisch werk BusinessProcess AZ-4.10 Opstellen programma van eisen BusinessProcess AZ-4.20 Opstellen voorontwerp BusinessProcess AZ-4.30 Opstellen definitief ontwerp BusinessProcess AZ-4.40 Opstellen bestek BusinessProcess AZ-4.50 Verlenen opdracht BusinessProcess AZ-4.60 Voorbereiden realisatie BusinessProcess AZ-4.70 Uitvoeren realisatie en toezicht houden BusinessProcess AZ-4.80 Opleveren BusinessProcess AZ-4.100 Evalueren werking zuiveringstechnisch werk BusinessProcess AZ-4.105 Werking juist? Product 12.1 Bouw en verwerving transportstelsels Product 12.3 Beheer transport stelsels Product 13.1 Bouw en verwerving zuiverings installaties Product 13.3 Beheer zuivering sinstallaties Product 14.1 Bouw en verwerving slibverwerkings installaties Product 13.4 WVO-heffing effluent Product 13.5 Subsidies afhaakproblematiek Product 13.6 IBA- inrichtingen Product 14.3 Beheer slibverwerkings installaties Product 15.1 Afvalwater behandeling door derden Verantwoordelijk voor het tijdig uit( laten )voeren van maatregelen die de kwaliteit van de waterketen (de technische installaties) in stand houden. (BusinessFunction) Onderhoud waterketen BusinessProcess AZ-3 Onderhouden zuiveringstechnisch werk WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-3.10 Actualiseren onderhoudsplan WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-3.20 Plannen en voorbereiden werkzaamheden WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-3.30 Uitvoeren preventief onderhoud WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-3.35 Evt. afwijking vereist actie? WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-3.40 Registreren storingen en afwijkingen WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-3.50 Uitvoeren correctief onderhoud WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-3.60 Evalueren uitgevoerd onderhoud en storingen WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-3.65 Verbetering noodzakelijk? WIA-Proces (BusinessProcess) AZ-3.70 Opstellen verbetervoorstel zuiveringstechnisch werk Product 12.2 Onderhoud transport stelsels Product 13.2 Onderhoud zuiverings installaties Product 14.2 Onderhoud slibverwerkings installaties Product 14.4 Afzet slib/restproducten AssociationRelationship levert product AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 10-04-2024 05:39:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 05:39:23 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ArchiMate-view WIA processen en producten Waterketen (legacy)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WIA/id-45eb4bf7-ef3e-4cec-ae56-b6d889a9a2ce
ArchiMate-model  : WIA
Label  : WIA processen en producten Waterketen (legacy)
Publiceren  : Wiki
Object ID  : 45eb4bf7-ef3e-4cec-ae56-b6d889a9a2ce
Object ID_nl  : 45eb4bf7-ef3e-4cec-ae56-b6d889a9a2ce
Original ID  : id-45eb4bf7-ef3e-4cec-ae56-b6d889a9a2ce
Semanticsearch  : wia processen en producten waterketen (legacy)
Elementen  : 
Relaties  :