PV-3.70 Uitvoeren beroepsprocedure bij de rechtbank

ArchiMate-modellen > WIA > BusinessProcesses > PV-3.70 Uitvoeren beroepsprocedure bij de rechtbank
ArchiMate-element PV-3.70 Uitvoeren beroepsprocedure bij de rechtbank
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WIA/id-2f1727f0-3b5e-4489-b7e6-41b887d443ec
ArchiMate-model  : WIA
Label  : PV-3.70 Uitvoeren beroepsprocedure bij de rechtbank
Object ID  : 2f1727f0-3b5e-4489-b7e6-41b887d443ec
Object ID_nl  : 2f1727f0-3b5e-4489-b7e6-41b887d443ec
Original ID  : id-2f1727f0-3b5e-4489-b7e6-41b887d443ec
Semanticsearch  : pv-3.70 uitvoeren beroepsprocedure bij de rechtbank
ArchiMate-views  : 
Relaties  :