Visie

Het belang van droge voeten, schoon en voldoende water geldt voor ons allemaal; nu en in de toekomst. Het klimaat verandert snel, evenals de omgeving (toenemende digitalisering). Compliancy (o.a. voldoen aan de wet-en regelgeving) en efficiënt omgaan met data spelen daarbij een cruciale rol en vragen om datagedreven werken.

Voor waterschappen is het van groot belang dat zij permanent beschikken over alle gegevens die ze nodig hebben om hierop in te spelen, adaptief te handelen en optimaal te functioneren. Gegevens dienen hierbij als grondstof voor informatievoorziening.

Wat is de visie van het waterschap over gegevensmanagement?[bewerken]

Controleer Verbeteren Handreiking (Hoe?)
Het waterschap heeft nagedacht over de visie met betrekking tot gegevensmanagement Bepaal op bestuursniveau binnen het waterschap wat de gezamenlijke visie is voor gegevensmanagement Stel een praatplaat op zoals bijvoorbeeld onderstaande afbeelding en formuleer daarbij de visie voor de business binnen het waterschap


Grondslag gegevensmanagement (002).png