Watersystemen

Beheerders Anita Langenacker a.i. Facilitator Roel van den Berg en Robert Borkes
Vergaderfrequentie iedere vier weken Vergaderdata
  • di 26 mei 2020 - via conferencecall

Oproep

Heb je vragen of wil je meedenken over Watersystemen, meld je dan aan bij Anita Langenacker.

Inleiding

Binnen het waterschap is het watersysteem één van de primaire bedrijfsfuncties. Deze bedrijfsfunctie zorgt ervoor dat de kerntaak "voldoende water" kan worden uitgevoerd waarbij we de waterstand kunnen reguleren in tijden van droogte of overvloed.

In een snel veranderende wereld is het belangrijk om effectief te kunnen sturen om de kerntaken te waarborgen. Daarom wordt het watersysteem ondergebracht in WiLMA zodat een goed inzicht ontstaat in het watersysteem en beslissingen in samenhang met andere ontwikkelingen en bedrijfsfuncties kunnen worden genomen.

Pagina's

Leden

o.a.