Toelichting

ArchiMate-eigenschapdefinitie Toelichting
Eigenschapdefinitie-id  : SWCkennismodel/1.0/id-fe8468d6-0ee2-aef2-ad44-2be54947f3b5
ArchiMate-model  : SWC kennismodel
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • Bron: ArchiMate 2.1 (13)
 • Bron: GEMMA 2.0 (4)
 • Dit is een procescluster (3)
 • Bron: GEMMA en ArchiMate 3.0 (2)
 • Bron: GEMMA procesarchitectuur 3.0 (2)
 • Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de website zelf afspraken maken. (1)
 • Bron: The Open Group (1)
 • De componet kan bijv. gebruikt worden om op een gemeentelijke website bezoekers de gelegenheid te geven om via zoekcriteria te zoeken naar bepaalde content. (1)
 • In de Waterwet wordt het beheer van oppervlaktewater en grondwater geregeld. De Waterwater is in 2009 in werking getreden en is een samenvoeging van een achttal wetten: (1)
 • Het waterbeheer is in Nederland gedecentraliseerd. Het regionale beheer berust bij de waterschappen. In de Waterschapswet worden onder andere de taken en bevoegdheden van de waterschappen en de samenstelling en inrichting van het bestuur vastgelegd. (1)
 • De waterregeling is een ministeriele regeling waarin, ter uitwerking van de Waterwet en het Waterbesluit, regels worden gegeven ten aanzien van bepaalde onderwerpen. De Waterregeling bevat bepalingen over: (1)
 • In het Waterschapsbesluit worden een aantal bepalingen uit de Waterschapswet nader uitgewerkt. Belangrijke onderwerpen in het Waterbesluit zijn: (1)
 • Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (1)
 • De component ondersteunt medewerkers om, bij twijfel aan de juistheid van gegevens afkomstig uit een basis- of kernregistratie, een terugmelding te doen voor de betreffende bronhouder. (1)
 • Eigenschappen van Sub applicatiefunctie zijn gelijk aan die van de applicatiefunctie (1)
 • Bron: GEMMA procesarchitectuur 2.0 (1)
 • M.b.t. RAW bestek Dit bepaalt ook de inzet van Directievoering Toezicht of Risico Gestuurde Contractbeheersing middels audits (1)
 • Bron: GEMMA (1)
 • Inclusief opstellen en vaststellen definitief projectplan waterwet (1)
 • De Algemene verordening gegevensbeschermingDe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. (AVGDe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.) werd aangenomen als Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en van de Raad op 27 april 2016. (1)
Gebruikt door  : 


{{#ifeq: |||