SWC kennismodel -Standaardenlijst

ArchiMate-modellen > SWC kennismodel > Views > SWC kennismodel -Standaardenlijst
SWC kennismodel -Standaardenlijst
ArchiMateNote Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (Constraint) Standaard Indeling van standaarden voor de (mate van) bouwbaarheid en testbaarheid (Grouping) Standaardgroep Een standaardversie geeft de volgorde aan waarin de standaard in de tijd is gewijzigd. Een standaardversie is het resultaat van een proces waarin een standaard is gerealiseerd of gewijzigd. (Constraint) Standaardversie ArchiMateNote Standaardenlijst. Alle voor gemeenten relevante standaarden en actuele versies. De standaarden zijn geclassificeerd in groepen. ArchiMateNote De landelijke component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar (overheids)organisaties informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Landelijk component De landelijke service is een applicatie service (of koppelvlak) die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers. (ApplicationService) Landelijke service Definitie: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecomponent ArchiMateNote Standaarden verbonden met domeinarchitectuur. Voor welke componenten is een standaard verplicht of aanbevolen ArchiMateNote Een door de leverancier in de Softwarecatalogus geregistreerde versie van een pakket. (ApplicationComponent) Pakketversie ArchiMateNote Standaarden verbonden met de Softwarecatalogus. Welke pakketversie ondersteunt één of meer standaarden AggregationRelationship groepeert SpecializationRelationship specialiseert RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship Realiseert standaard RealizationRelationship Realiseert standaard RealizationRelationship Realiseert standaardver- sie SpecializationRelationship Specialiseert Deze svg is op 12-10-2020 23:22:55 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 12-10-2020 23:22:55 CEST
Legenda


Originele kleuren
Toelichting
   
   
   
   
Semanticsearch
   
   
   
   
   
   
   
SWC type
   
   
   
   
SWC subtype
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view SWC kennismodel -Standaardenlijst
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : SWCkennismodel/1.0/id-e2e08163-0a3d-44ec-be7f-c02c9d8a5f22
ArchiMate-model  : SWC kennismodel
Label  : SWC kennismodel -Standaardenlijst
Documentatie  : Het SWC kennismodel is de invulling van de ArchiMate conventie voor de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. van het betreffende domein in relatie tot gebruik in de Softwarecatalogus
Object ID  : e2e08163-0a3d-44ec-be7f-c02c9d8a5f22
Publiceren  : Wiki en redactie
Semanticsearch  : swc kennismodel -standaardenlijst
Elementen  : 
Relaties  :