Deelproces (werkproces)

ArchiMate-element Deelproces (werkproces)
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : SWCkennismodel/1.0/id-b21f70f8-05da-419a-8dc3-93584fd11ea5
ArchiMate-model  : SWC kennismodel
Label  : Deelproces (werkproces)
Documentatie  : Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijke zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of een andere organisatie. Voorheen 'werkproces' genoemd.
Toelichting  : Bron: GEMMA procesarchitectuur 3.0
SWC type  : Werkproces
Object ID  : b21f70f8-05da-419a-8dc3-93584fd11ea5
Semanticsearch  : deelproces (werkproces)
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijke zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of een andere organisatie. Voorheen 'werkproces' genoemd. (BusinessProcess) Deelproces (werkproces) BusinessService Deelservice Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een geordende reeks handelingen die ononderbroken wordt uitgevoerd door één mens of machine binnen één bedrijfsfunctie (eenheid van tijd, plaats en handelen). (BusinessProcess) Processtap Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een gebeurtenis is iets dat gebeurt (intern of extern) en gedrag beïnvloedt (bv. bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties) (BusinessEvent) Gebeurtenis Een deelservice is een onderdeel van een Bedrijfsservice. Dit kan een externe maar ook een interne bedrijfsservice zijn. Bv. het werkproces 'besluiten' uit een voorbeeldreferentieproces, levert zo'n deelservice. Het wordt in verschillende bedrijfsprocessen gebruikt, maar het is geen service die de organisatie levert aan de buitenwereld. (BusinessService) Bedrijfsdeelserv- ice RealizationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship is opgebouwd uit AggregationRelationship is opgebouwd uit TriggeringRelationship leidt tot TriggeringRelationship leidt tot RealizationRelationship realiseert Deze svg is op 12-10-2020 23:20:43 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 12-10-2020 23:20:43 CEST