Softwarecatalogus AMEFF export domeinorganisatie

ArchiMate-modellen > SWC kennismodel > Views > Softwarecatalogus AMEFF export domeinorganisatie
Softwarecatalogus AMEFF export domeinorganisatie
ArchiMateNote Landelijke voorzieningen Een landelijk dienst die (indirect) gebruik maakt van een landelijk component. (BusinessService) Landelijke dienst (Betrouwbare gegevensuitwisseling) De sectorale en landelijke voorzieningen waar (overheids) informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Landelijk component (MijnOverheid, ) Een landelijk koppelvlak is een applicatieservice van een landelijk component waar een (overheids)organisatie op aansluit. (ApplicationService) Landelijke service (Verzenden en ontvangen e-Facturen) ArchiMateNote Softwarecatalogus AMEFF export gemeente Aanbieders van standaard-software(pakketten) voor domeintaken die voorkomen in de referentiearchitectuur. (BusinessActor) Leverancier (Microsoft) Denk hierbij aan een gemeente, waterschap, school, veligheidsregio, GGD/GHOR-dienst etc. (BusinessActor) (Overheids)organisatie Een samenwerking (of samenwerkingverband) is een juridische vorm waarin deelnemende organisaties vastleggen welke specifiek omschreven taken en bevoegdheden aan de samenwerking worden gedelegeerd. (BusinessCollaboration) Samenwerking De opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van een pakket. Van iedere pakketversie wordt door de leverancier geregistreerd voor welke referentiecomponenten de versie geschikt is en wat de ondersteunde functionaliteit en standaarden zijn. De organisatie registreert voor welke referentiecomponenten en functionaliteit het pakket gebruikt wordt. (ApplicationComponent) Pakketversie (Excel versie 2017) Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar; (ApplicationComponent) Pakket (Excel) ArchiMateNote standaardenlijst Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie. In de domeinarchitectuur wordt vastgelegd welke standaardversies aanbevolen of verplicht zijn bij een bepaalde referentiecomponent (Constraint) Standaardversie (TMLO 1.1) Een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (Constraint) Standaard (TMLO) Indeling van standaarden voor de bouwbaarheid en testbaarheid van een koppeling (Grouping) Gradatiesgroep (Eindproduct, ..) ArchiMateNote Domeinarchitectuur De doorsnede van de verzameling generieke functionaliteit van domein en doelgroep (ApplicationFunction) Domein en doelgroep [[Definitie referentiecomponent]]: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Tussen haakjes getoond een voorbeeld van een referentiecomponent, de [[Zaakafhandelcomponent]] De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is vervolgens: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecomponent (Zaakafhandelcomponent) Sub applicatiefuncties gegroepeerd door applicatiefunctie. (ApplicationFunction) Sub Applicatiefunctie (Aanmaken zaak, gegevensuitwisseling) De doelgroep is een ordening van de generieke applicatiefuncties. (Grouping) Doelgroep (Inwoners en ondernemers, organisaties) De lagen van het bedrijfsfunctiemodel (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie (Laag Uitvoering) Onderverdeling van een bedrijfsfunctie in subfuncties. Wordt alleen getoond in de domeinarchitecturen. (BusinessFunction) Sub Bedrijfsfunctie (Openbare informering) Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domein (Sociaal domein, Bestuur en veiligheid, ..) De bedrijfsfuncties, detailniveau dat getoond wordt in het bedrijfsfunctiemodel (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie (Vordering sociaal, Informering) Applicatiefunctie met onderscheidende functionaliteit, getoond in de informatiearchitectuur views. (ApplicationFunction) Applicatiefunctie (Beheren zaken) Onderverdeling van een bedrijfsfunctie in subsubfuncties. (BusinessFunction) SubSub bedrijfsfunctie (producten en diensten publicatie) Onderverdeling van de uitvoeringslaag in domeinspecifieke uitvoering (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie en domein (uitvoering sociaal) ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Voorgeschre- ven standaard ServingRelationship Een pakket wordt geleverd door één leverancier (AssociationRelationship) Levert Deze view documenteert de ArchiMate export voor deelnemende organisaties die de Softwarecatalogus genereert. Alle geexporteerde elementen en relaties worden in deze view getoond. (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert Een door de organisatie beheerd en/of gebruikt pakket. De (overheids)organisatie heeft geen pakketversie geregistreerd. (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert Een samenwerking groepeert één of meerdere deelnemende organisaties. (AggregationRelationship) Deelnemer Een door de samenwerking beheerd en/of gebruikt pakket. Samenwerking heeft geen pakketversie geregistreerd. (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert De geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt. (AssignmentRelationship) Wordt gebruikt voor De geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt. (AssignmentRelationship) Wordt gebruikt voor Een geregistreerde koppeling tussen twee pakketversie in het pakketoverzicht (FlowRelationship) interne koppeling Een door de samenwerking beheerd en /of gebruikt pakket (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert Een pakketversie ondersteunt één of meerdere standaarversie. Een pakketversie is compliant, indien de leverancier d.m.v. het uploaden van een testrapport aantoond aan de standaard te voldoen. (RealizationRelationship) Ondersteunt standaardver- sie Een geregistreerde koppeling tussen een pakketversie en een landelijke component (FlowRelationship) Landelijke koppeling De geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor het pakket of de pakketversie gebruikt wordt. (SpecializationRelationship) Wordt gebruikt voor Een pakket heeft één of meerdere pakketversies (AggregationRelationship) heeft versie SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Met de relatie worden de voor een referentiecomponent verplichte of aanbevolen standaarden aangewezen. (RealizationRelationship) Aanbevolen of verplichte standaard AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 12-10-2020 23:19:45 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 12-10-2020 23:19:45 CEST
Legenda


Originele kleuren
Semanticsearch
   
   
   
   
   
   
   
   
SWC type
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Softwarecatalogus AMEFF export domeinorganisatie
Property "Toelichting" (as page type) with input value "De modelleerafspraken geven weer hoe het architectuurmodel is opgebouwd. De modelleerafspraken helpen bij het beheerbaar en controleerbaar houden van het model. Een voorbeeld van een afspraak is dat de bedrijfsfuncties en applicatiefuncties als een hierarchie zijn opgezet, het is niet toegestaan een subfunctie te hergebruiken in meerdere hoofdfuncties. Het model met modelleerafspraken is tevens de documentatie voor het AMEFF exportbestand dat kan worden gedownload op Wiki of met de Softwarecatalogus" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : SWCkennismodel/1.0/id-a96dcdab-fbca-42d0-b8cd-072c731329e2
ArchiMate-model  : SWC kennismodel
Label  : Softwarecatalogus AMEFF export domeinorganisatie
Documentatie  : Deze view documenteert de ArchiMate export voor (overheids)organisaties en samenwerkingen die de Softwarecatalogus genereert. Alle elementen en relaties die het exportbestand bevat worden in deze view getoond.
Toelichting  : De modelleerafspraken geven weer hoe het architectuurmodel is opgebouwd. De modelleerafspraken helpen bij het beheerbaar en controleerbaar houden van het model. Een voorbeeld van een afspraak is dat de bedrijfsfuncties en applicatiefuncties als een hierarchie zijn opgezet, het is niet toegestaan een subfunctie te hergebruiken in meerdere hoofdfuncties. Het model met modelleerafspraken is tevens de documentatie voor het AMEFF exportbestand dat kan worden gedownload op Wiki of met de Softwarecatalogus
Object ID  : a96dcdab-fbca-42d0-b8cd-072c731329e2
Publiceren  : Wiki en redactie
Semanticsearch  : softwarecatalogus ameff export domeinorganisatie
Elementen  : 
Relaties  :