SWC modelleerafspraken afgeleide relaties

ArchiMate-modellen > SWC kennismodel > Views > SWC modelleerafspraken afgeleide relaties
SWC modelleerafspraken afgeleide relaties
ArchiMateNote Landelijke voorzieningen Een landelijk dienst die (indirect) gebruik maakt van een landelijk component. (BusinessService) Landelijke dienst (Betrouwbare gegevensuitwisseling) De sectorale en landelijke voorzieningen waar (overheids) informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Landelijk component (MijnOverheid, ) Een landelijk koppelvlak is een applicatieservice van een landelijk component waar een (overheids)organisatie op aansluit. (ApplicationService) Landelijke service (Verzenden en ontvangen e-Facturen) ArchiMateNote Domeinstandaarden Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie. In de domeinarchitectuur wordt vastgelegd welke standaardversies aanbevolen of verplicht zijn bij een bepaalde referentiecomponent (Constraint) Standaardversie (TMLO 1.1) Een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (Constraint) Standaard (TMLO) Indeling van standaarden voor de bouwbaarheid en testbaarheid van een koppeling (Grouping) Gradatiesgroep (Eindproduct, ..) De standaarden worden in een raamwerk geclassificeerd op twee dimensies: * Domeinarchitectuur * Interoperabiliteitslagen Deze indeling is nog niet beschikbaar (Constraint) Classificatie- framework ArchiMateNote Domeinarchtiectuur De doorsnede van de verzameling generieke functionaliteit van domein en doelgroep (ApplicationFunction) Domein en doelgroep Applicatiefunctie met onderscheidende functionaliteit, getoond in de informatiearchitectuur views. (ApplicationFunction) Applicatiefunctie (Beheren zaken) De bedrijfsfuncties, detailniveau dat getoond wordt in het bedrijfsfunctiemodel (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie (Vordering sociaal, Informering) [[Definitie referentiecomponent]]: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Tussen haakjes getoond een voorbeeld van een referentiecomponent, de [[Zaakafhandelcomponent]] De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is vervolgens: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecomponent (Zaakafhandelcomponent) Sub applicatiefuncties gegroepeerd door applicatiefunctie. (ApplicationFunction) Sub Applicatiefunctie (Aanmaken zaak, gegevensuitwisseling) Onderverdeling van een bedrijfsfunctie in subfuncties. Wordt alleen getoond in de domeinarchitecturen. (BusinessFunction) Sub Bedrijfsfunctie (Openbare informering) De doelgroep is een ordening van de generieke applicatiefuncties. (Grouping) Doelgroep (Inwoners en ondernemers, organisaties) De lagen van het bedrijfsfunctiemodel (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie (Laag Uitvoering) Onderverdeling van de uitvoeringslaag in domeinspecifieke uitvoering (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie en domein (uitvoering sociaal) Onderverdeling van een bedrijfsfunctie in subsubfuncties. (BusinessFunction) SubSub bedrijfsfunctie (producten en diensten publicatie) Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domein (Sociaal domein, Bestuur en veiligheid, ..) Dit is een afgeleide relatie die wordt aangemaakt en doorgeven aan de Softwarecatalogus. Regel voor afleiden: * Maakt tussen de Landelijke component een relatie met de standaard, wanneer geldt dat één van de landelijke koppelvlakken deze standaard voorschrijft. * Deze relatie bestaat niet in het model, alleen in de Softwarecatalogus (AssociationRelationship) Afgeleide landelijke koppelvlakstan- daard RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship Voorgeschreven standaard ServingRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Dit is een afgeleide relatie die wordt aangemaakt en doorgeven aan de Softwarecatalogus. Regel voor afleiden: * Als een referentiecomponent een "Aanbevolen of verplicht" relatie met een standaard heeft, maak dan een "Aanbevolen of verplicht" relatie met alle onderliggende standaardversies waarvoor geldt dat de SWC status in gebruik is. * Deze relatie bestaat niet in het model, alleen in de Softwarecatalogus (AssociationRelationship) Afgeleide aanbevolen of verplichte standaardversie Met de relatie worden de voor een referentiecomponent verplichte of aanbevolen standaarden aangewezen. (RealizationRelationship) Aanbevolen of verplichte standaard Dit is een afgeleide relatie die wordt aangemaakt en doorgeven aan de Softwarecatalogus. De functionaliteit toegewezen aan een referentiecomponent wordt gebruikt door één of meerdere doelgroepen (AssociationRelationship) Doelgroepfilter Dit is een afgeleide relatie die wordt aangemaakt en doorgeven aan de Softwarecatalogus. Een referentiecomponent wordt gebruikt in één of meerdere domeinen (AssociationRelationship) Domeinfilter AssociationRelationship Bedrijfsfunctiefilter (hierarchie) AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 12-10-2020 23:19:41 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 12-10-2020 23:19:41 CEST
Legenda


Originele kleuren
Semanticsearch
   
   
   
   
   
SWC type
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view SWC modelleerafspraken afgeleide relaties
Property "Toelichting" (as page type) with input value "De modelleerafspraken geven weer hoe het architectuurmodel is opgebouwd. De modelleerafspraken helpen bij het beheerbaar en controleerbaar houden van het model. Een voorbeeld van een afspraak is dat de bedrijfsfuncties en applicatiefuncties als een hierarchie zijn opgezet, het is niet toegestaan een subfunctie te hergebruiken in meerdere hoofdfuncties. Het model met modelleerafspraken is tevens de documentatie voor het AMEFF exportbestand dat kan worden gedownload op Wiki of met de Softwarecatalogus" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : SWCkennismodel/1.0/id-9d269543-28ce-405f-9cd1-b1eb7c24f972
ArchiMate-model  : SWC kennismodel
Label  : SWC modelleerafspraken afgeleide relaties
Documentatie  : Deze view toont de modelleerafspraken die gehanteerd zijn bij het maken van de domeinarchitectuur. De modelleerafspraken zijn van belang om voor de Softwarecatalogus de afgeleide relaties te kunnen maken (getekend als gestreepte associatie relaties)
Toelichting  : De modelleerafspraken geven weer hoe het architectuurmodel is opgebouwd. De modelleerafspraken helpen bij het beheerbaar en controleerbaar houden van het model. Een voorbeeld van een afspraak is dat de bedrijfsfuncties en applicatiefuncties als een hierarchie zijn opgezet, het is niet toegestaan een subfunctie te hergebruiken in meerdere hoofdfuncties. Het model met modelleerafspraken is tevens de documentatie voor het AMEFF exportbestand dat kan worden gedownload op Wiki of met de Softwarecatalogus
Object ID  : 9d269543-28ce-405f-9cd1-b1eb7c24f972
Publiceren  : Wiki en redactie
Semanticsearch  : swc modelleerafspraken afgeleide relaties
Elementen  : 
Relaties  :