(Overheids)organisatie

ArchiMate-element (Overheids)organisatie
ArchiMate_Actor.png
Property "Toelichting" (as page type) with input value "Eigenschappen van een (overheids)organisatie </br>* SWC type='Gemeente/Waterschap/Veiligheidsregio/School' </br>* Object ID - Unieke sleutel van een organsatie; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus </br>* CBS code - Unieke code toegekend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met het CBS." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Elementtype  : BusinessActor
Element-id  : SWCkennismodel/1.0/id-8eb2ca70-5a63-4d9f-bfaf-ee67bbfbdb90
ArchiMate-model  : SWC kennismodel
Label  : (Overheids)organisatie
Documentatie  : Denk hierbij aan een gemeente, waterschap, school, veligheidsregio, GGD/GHOR-dienst etc.
Toelichting  : Eigenschappen van een (overheids)organisatie
  • SWC type='Gemeente/Waterschap/Veiligheidsregio/School'
  • Object ID - Unieke sleutel van een organsatie; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus
  • CBS code - Unieke code toegekend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met het CBS.
Object ID  : 8eb2ca70-5a63-4d9f-bfaf-ee67bbfbdb90
Semanticsearch  : (overheids)organisatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Denk hierbij aan een gemeente, waterschap, school, veligheidsregio, GGD/GHOR-dienst etc. (BusinessActor) (Overheids)org- anisatie Een samenwerking (of samenwerkingverband) is een juridische vorm waarin deelnemende organisaties vastleggen welke specifiek omschreven taken en bevoegdheden aan de samenwerking worden gedelegeerd. (BusinessCollaboration) Samenwerking Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar; (ApplicationComponent) Pakket (Excel) De opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van een pakket. Van iedere pakketversie wordt door de leverancier geregistreerd voor welke referentiecomponenten de versie geschikt is en wat de ondersteunde functionaliteit en standaarden zijn. De organisatie registreert voor welke referentiecomponenten en functionaliteit het pakket gebruikt wordt. (ApplicationComponent) Pakketversie (Excel versie 2017) Een samenwerking groepeert één of meerdere deelnemende organisaties. (AggregationRelationship) Deelnemer Een door de organisatie beheerd en/of gebruikt pakket. De (overheids)organisatie heeft geen pakketversie geregistreerd. (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert Deze view documenteert de ArchiMate export voor deelnemende organisaties die de Softwarecatalogus genereert. Alle geexporteerde elementen en relaties worden in deze view getoond. (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert AssociationRelationship Mijn klanten Deze svg is op 12-10-2020 23:21:19 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 12-10-2020 23:21:19 CEST