Bedrijfsobject

ArchiMate-element Bedrijfsobject
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : SWCkennismodel/1.0/id-31c9d5c8-bb3c-42b8-9c45-e356f7c5e6ff
ArchiMate-model  : SWC kennismodel
Label  : Bedrijfsobject
Documentatie  : Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft.
Toelichting  : Bron: ArchiMate 2.1
Object ID  : 31c9d5c8-bb3c-42b8-9c45-e356f7c5e6ff
Semanticsearch  : bedrijfsobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijke zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of een andere organisatie. Voorheen 'werkproces' genoemd. (BusinessProcess) Deelproces (werkproces) Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Bedrijfsrol Een gegevensobject is een passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking. (DataObject) Gegevensobje- ct AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Heeft toegang tot een bedrijfsobject en: * Is verantwoordelijk voor * is eigenaar van * is beheerder van * is raadpleger van (AccessRelationship) W AssociationRelationship is gerelateerd aan RealizationRelationship realiseert Deze svg is op 10-03-2022 09:43:05 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 10-03-2022 09:43:05 CET