Realisatie en afstemming met de organisatie

Architectuur dient om veranderingen op zodanige wijze te sturen, dat de businessdoelen (optimaal) gerealiseerd worden. Aansluiting op het realisatietraject (programma, project, beheer, onderhoud) is daarom heel belangrijk. Of het nu gaat om proces-, organisatie- of ICT-ontwikkeling. Hoe vindt afstemming plaats tussen het architectuurproces en het realisatieproces?

SCORE Niveau A Niveau B Niveau C
Aansluiting op realisatie Architectuur is separaat Architectuurinbreng is ad hoc Architectuurinbreng is structureel Er is een interactieve dialoog
Architectuur is een separaat proces dat niet aansluit bij de dynamiek van veranderingsinitiatieven en de project- of ontwikkelteams. De architectuurproducten (zoals principes, modellen, rapportages, domein architecturen, project start architecturen) sluiten niet (goed) aan bij de behoeften van de projecten en de beheerorganisatie. Projecten vragen ook niet om architectuur of negeren deze (al dan niet bewust). Er zijn projecten en functioneel/technisch beheerders (beheer/exploitatie) die rekening houden met de architectuur. Vanuit projecten en beheer/exploitatie worden wel eens vragen gesteld over de architectuur en architecten worden incidenteel betrokken bij ontwerp en bouw. Architectuurinbreng is vooral reactief en ad hoc betrokken. Projecten en beheer/exploitatie werken structureel binnen de kaders van de architectuur. Architectuur heeft een plek in de standaard werkwijze voor projecten en beheer/exploitatie. Architectuur wordt toegespitst op ""daar waar de veranderingen en inrichtingskeuzes gemaakt worden"" (in projecten en in het change management proces tijdens de beheer-/exploitatiefase). Er is structurele aandacht voor de bruikbaarheid van de architectuur. Er is een interactieve dialoog tussen architecten en projecten en beheer/exploitatie waarin de architecten ondersteunen bij het toepassen van de architectuurkaders. Projecten en beheer/exploitatie geven op reguliere basis terugkoppeling over de kwaliteit en toepasbaarheid van de architectuur. Men ondervindt adequate hulp bij het toespitsen van algemene architectuurprincipes op de eigen specifieke situatie.
Niveau waterschappen AA en Maas
Brabantse Delta
Limburg
Hollandse Delta
Scheldestromen
Hollands Noorderkwartier
Drentse en Overijsselse Delta
Vechtstromen
Vallei en Veluwe
Noorderzijlvest
Fryslân
Hunze en Aas
het Waterschapshuis
de Dommel
de Stichtse Rijnlanden
Rivierenland
Waternet
Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard
Delfland
Rijn en IJssel
Zuiderzeelanden
4. aansluiting op realisatie.jpg