Procesregistraties

Definitie procesregistratie

Registratie binnen een organisatie die vastgelegd wordt als gevolg van een werkproces en relatief dynamisch is. Vaak hebben de gegevens direct of indirect betrekking op een assetEen asset is een conceptueel, kunstmatig of natuurlijk object dat beheerd wordt door een waterschap om de wettelijke taken te realiseren. Voorbeelden zijn Waterloop, Kering, Rioolgemaal of Kunstwerk, (Vaar)wegen..

 • Bedrijfsvoering (eventueel gerelateerd aan geo-object):
  • Facturen
  • Documenten in HRM-cyclus
  • ..
 • Primaire proces (meestal gerelateerd aan geo-object):
  • Meetreeksen: bijvoorbeeld waterkwantiteit- en kwaliteitsgegevens van het watersysteem, metingen in rioolgemalen, metingen op zuiveringen, metingen in keringen
  • Onderhoudsgegevens: bijvoorbeeld onderhoudsstatus van een assetEen asset is een conceptueel, kunstmatig of natuurlijk object dat beheerd wordt door een waterschap om de wettelijke taken te realiseren. Voorbeelden zijn Waterloop, Kering, Rioolgemaal of Kunstwerk, (Vaar)wegen., onderhoudsconcepten, inspectiegegevens
  • Verleende vergunningen
  • Handhavingsacties