PSA

Om te helpen bij het invullen van een Project start architectuur (PSA) kan het sjabloon worden gebruikt.

Een PSA bevat in ieder geval:

 • Een beschrijving van de doelen en ambities waaraan het project bijdraagt en invulling geeft. Dit zijn niet de projectdoelstellingen.
 • Een afbakening van het project en de context van de voorziening/oplossing die het project gaat realiseren gezien als een ‘black box’. Denk o.a. ook aan relaties met andere projecten en generieke en specifieke diensten (services).
 • De belangrijkste functies van de door het project te realiseren voorziening, informatiestromen en koppelvlakken.
 • Een beschrijving van de belangrijkste betrokken stakeholders en/of ketenpartijen.
 • Een concrete uitwerking van de relevante kaders en randvoorwaarden (o.a. visie en strategie, architectuurvisie en bouwstenen voortvloeiend uit:
  • wet- en regelgeving.
  • WILMA
  • Beveiligingsvoorschriften en privacy-wetgeving. A&K-analyses (Afhankelijkheden & Kwetsbaarheden) en PIA's (Privacy Impact Assessments) zijn daarbij hulpmiddelen.
 • Beleidsuitgangspunten (drijfveren en doelen), zowel voor het specifieke project als algemeen voor de organisatie en visie (oplossingsrichting).
 • Standaarden en normen (open standaarden van het Forum Standaardisatie en domeinspecifieke standaarden).