PSA

Om te helpen bij het invullen van een Project start architectuur (PSA) kan het sjabloon worden gebruikt.

Een PSA bevat in ieder geval:

 • Een beschrijving van de doelen en ambities waaraan het project bijdraagt en invulling geeft. Dit zijn niet de projectdoelstellingen.
 • Een afbakening van het project en de context van de voorziening/oplossing die het project gaat realiseren gezien als een ‘black box’. Denk o.a. ook aan relaties met andere projecten en generieke en specifieke diensten (services).
 • De belangrijkste functies van de door het project te realiseren voorziening, informatiestromen en koppelvlakken.
 • Een beschrijving van de belangrijkste betrokken stakeholders en/of ketenpartijen.
 • Een concrete uitwerking van de relevante kaders en randvoorwaarden (o.a. visie en strategie, architectuurvisie en bouwstenen voortvloeiend uit:
  • wet- en regelgeving.
  • WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie.
  • Beveiligingsvoorschriften en privacy-wetgeving. A&K-analyses (Afhankelijkheden & Kwetsbaarheden) en PIA's (Privacy Impact Assessments) zijn daarbij hulpmiddelen.
 • Beleidsuitgangspunten (drijfveren en doelen), zowel voor het specifieke project als algemeen voor de organisatie en visie (oplossingsrichting).
 • Standaarden en normen (open standaarden van het Forum Standaardisatie en domeinspecifieke standaarden).