Nieuwe toevoegingen aan de WILMA Softwarecatalogus

18 september 2020De Wilma Softwarecatalogus wordt langzaamaan gevuld. Steeds meer waterschappen voegen hun applicatielandschap toe. Delfland, De Stichtse Rijnlanden, Noorderzijlvest en Hollandse Delta waren er al te vinden. Nieuwe addities zijn nu Rijn en IJssel, Rivierenland, Zuiderzeeland, Rijnland, Schieland en Krimpenerwaard, Het Waterschapshuis en Informatiehuis Water.

De WSWC draagt bij aan het spreken van dezelfde taal en het bevorderen van de onderlinge verbinding/samenwerking tussen de waterschappen.

De deelnemende waterschappen hebben de mogelijkheid om onderling eenvoudig en op snelle wijze inzicht te krijgen in elkaars applicatielandschap, deze te vergelijken en contacten te leggen om eventueel samen te werken richting aankopen en leveranciers. Daarnaast kan de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Softwarecatalogus helpen bij het nemen van strategische keuzes. Aan leveranciers van softwareapplicaties biedt de Wilma Softwarecatalogus de gelegenheid om hun eigen applicaties te positioneren en te promoten.

Wij kijken er naar uit om de overige waterschappen later dit jaar nog aan te laten sluiten.

De WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Softwarecatalogus is een product waar we als waterschappen trots op mogen zijn.

WILMA Softwarecatalogus

Zie ook: Alle nieuwsberichten