Naleving rollen

Het naleven van rollen ten aanzien van gegevensmanagement binnen een waterschap gaat over:

  • Rollen die zijn toegekend binnen de organisatie voor het borgen van datakwaliteit


Controleer Verbeteren Handreiking (Hoe?)
Binnen het waterschap wordt gecontroleerd of de rollen voor gegevensmanagement zijn geïdentificeerd, toegekend en worden nageleefd binnen de organisatie Het waterschap wordt op bestuurlijk niveau geïnformeerd over het functioneren van de rollen en functies voor gegevensmanagement Rollen, taken en verantwoordelijkheden