Naleving kwaliteitseisen

Het naleven van kwaliteitseisen ten aanzien van gegevensmanagement binnen een waterschap gaat over:

  • Controleren of de kwaliteitseisen binnen de organisatie bekend zijn
  • Controleren of de kwaliteitseisen binnen de organisatie worden toepast


Controleer Verbeteren Handreiking (Hoe?)
Binnen het waterschap wordt gecontroleerd of de kwaliteitseisen binnen de organisatie bekend zijn en of deze binnen de organisatie worden nageleefd (compliancy) Het waterschap wordt op bestuurlijk niveau geïnformeerd over de naleving van de kwaliteitseisen binnen de organisatie