Kwaliteitsmanagement van enterprise architectuur

Uiteraard is ook de kwaliteit van de architectuur van belang voor het succes van het werken onder architectuur. Kwaliteitsborging heeft tot doel deze kwaliteit te garanderen.

SCORE Niveau 0 Niveau A Niveau B Niveau C
Kwaliteitsborging Sjabloon beschikbaar Incidentele kwaliteitstoetsing Kwaliteitsproces ingericht Ingebed kwaliteitsbeleid
De kwaliteit van een architectuurproduct is bepaald, alleen omdat er sjablonen en templates voor zijn (bijvoorbeeld voor principes, richtlijnen, modellen). Opgestelde architecturen worden incidenteel op kwaliteit gecontroleerd. Daarbij worden kwaliteitsnormen voor architectuurproducten benoemd. De architecturen worden onderworpen aan de vraag of de gemaakte keuzes passen bij de strategie en de organisatiedoelen van de organisatie en inderdaad zullen leiden tot de beoogde voordelen. Er is een proces ingericht om de kwaliteit van de architectuur structureel te borgen. Daartoe loopt een kwaliteitsprogramma voor architectuur. De borging van de kwaliteit van het werken onder architectuur is een integraal onderdeel van een overkoepelend kwaliteitsbeleid op organisatieniveau (bijvoorbeeld door een interne auditdienst een rol te laten spelen). Daarbij is er aandacht voor het effect van werken onder architectuur op het bereiken van strategische organisatiedoelen. De relatie wordt beoordeeld met andere processen binnen de organisatie (bijvoorbeeld strategievorming en ontwikkelprocessen). Op basis van registraties is na te gaan hoe de kwaliteitsborging van het werken onder architectuur heeft plaatsgevonden.
Niveau waterschappen de Dommel
Rivierenland
Waternet
Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard
Delfland
Drentse en Overijsselse Delta
Rijn en IJssel
Zuiderzeelanden
Hunze en Aas

9. Kwaliteitsborging.jpg