Kwaliteitseisen Gegevensmanagement

De kwaliteitseisen ten aanzien van gegevensmanagement binnen een waterschap gaan over:

  • Wat is de kwaliteit van de data die een waterschap genereert en deelt;
  • Aan welke kwaliteitseisen moet de data voldoen die een waterschap genereert en deelt.
  • De kwaliteit van de data heeft invloed op de kwaliteit van besluitvorming op elk organisatieniveau.


Controleer Verbeteren Handreiking (Hoe?)
Datakwaliteit is gewaarborgd binnen het waterschap Stem binnen het waterschap op bestuurlijk niveau en procesniveau af hoe de datakwaliteit gewaarborgd is en blijft Kwaliteitscriteria
Het waterschap maakt gebruik van bestaande (sectorbreed afgestemde) thesauri en standaarden voor het spreken van dezelfde taal Stem binnen het waterschap op bestuurlijk niveau en procesniveau af waarom er wel of geen gebruik wordt gemaakt van de afgesproken standaarden en bestaande thesauri. Pas toe of leg uit Aquo
Het waterschap heeft een kwaliteitsplan Stem binnen het waterschap op bestuurlijk niveau het kwaliteitsplan af Hoe om te gaan met datakwaliteit en hoe dit in te richten, leest u in een Data Kwaliteitsplan