Ketenpartner

tekening van een man die de ketenpartner verpersonificeert

Ik werk samen met een waterschap op procesniveau (zoals een aannemer, Rijkswaterstaat (RWS), provincie, gemeente, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP), collega waterschappen).

tekening van een man die de ketenpartner verpersonificeert

Wat is mijn rol binnen mijn organisatie?

Als ketenpartner lever of ontvang ik informatie die wordt uitgewisseld tussen de ketenpartners en het waterschap.

Hoe gebruik ik architectuurproducten binnen mijn werk?

Ik stem de referentiearchitectuur af op de architectuur binnen mijn eigen organisatie.

Wanneer is de inrichting van de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. voor mij een succes?

  • Als ik over de waterschappen heen op eenzelfde manier de processen-/informatieuitwisseling kan inrichten.
  • Als ik kan bepalen welke inspanning moet worden gepleegd om aan te sluiten op ketenprocessen op:
    • Organisatieniveau
    • Informatieniveau
  • Als de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. mij een juiste kapstok (referentie architectuur) biedt waaraan ik de architectuur van mijn eigen organisatie kan spiegelen zodat ik hierdoor efficiënter mijn werk kan doen. Dit betekent dat ik zo efficiënt mogelijk informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. voor de waterschappen kan realiseren en ontvangen.
tekening van een man die de ketenpartner verpersonificeert

Als ketenpartner…

… wil ik op proces- en organisatieniveau informatie kunnen uitwisselen met waterschappen om een gezamenlijk doel te realiseren;

… wil ik mijn architectuur kunnen plotten op een gestandaardiseerde architectuur voor alle waterschappen zodat deze generiek toepasbaar is;

… wil ik voor uitwisseling van informatie gebruik maken van afgesproken standaarden.

plaatje van de klantreis die een ketenpartner doorloopt
tekening van een man die de ketenpartner verpersonificeert

Voor jou relevante content op de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie.: