Inhoud van de architectuur

De WILMA bestaat uit principes en modellen. De principes geven richting aan ontwerp van processen en informatievoorziening. Principes ondersteunen besluitvorming van management en geven kaders voor ontwerpers. De modellen geven verschillende gezichtspunten weer op hetgeen waar het in de waterschappen om draait: wat zijn de kernfuncties van een waterschap, wat zijn de kernobjecten waarover de waterschappen gegevens moeten vastleggen en wat zijn de essentiële gegevensverwerkende functies die een waterschap nodig heeft. Door deze zaken, apart en in onderlinge relatie, in kaart te brengen, wordt het mogelijk om afspraken te maken over uitwisseling van informatie of het gezamenlijk uit (laten) voeren van functies.


Principes en modellen geven vorm aan de gezamenlijke missie, visie, strategie en doelstellingen van de waterschappen.