Informatiemanager

tekening van een man die de informatiemanager verpersonificeert

Ik ben verantwoordelijk voor de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. binnen de organisatie en voor het formuleren van het informatiebeleid en de informatieplanning op tactisch/strategisch niveau.

tekening van een man die de informatiemanager verpersonificeert

Wat is mijn rol binnen mijn organisatie?

Ik ben verantwoordelijk voor de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. binnen de organisatie en voor het formuleren van het informatiebeleid en de informatieplanning op tactisch/strategisch niveau. Daarnaast heb ik een sturende en bewakende rol in het kader van de realisatie van de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie.. Ik adviseer op high-level niveau over processen en middelen (zoals gegevens en software) die de organisatie ondersteunen.

Hoe gebruik ik architectuurproducten binnen mijn werk?

 • Om kennis te verkrijgen van de bedrijfsprocessen en de ondersteunende informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. zodat ik zorg kan dragen voor een optimale fit.
 • Om inzicht te krijgen in nieuwe of gewijzigde informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. zodat de business adequaat ondersteund wordt.
 • Als analysehulpmiddel.
 • Als discussiemiddel om ervaringen uit te wisselen met andere experts en als praatplaat richting de business.

Wanneer is de inrichting van de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. voor mij een succes?

 • Als ik de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. kan gebruiken als hulpmiddel voor het bepalen van de gap tussen de bestaande en gewenste informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie.;
 • Om inzicht te verkrijgen in de veranderingen die ontwikkelingen zoals bijv. nieuwe wettelijke verplichtingen/ nieuwe technologie met zich meebrengen;
 • Als het een kapstok (referentie architectuur) biedt, waar ik mijn eigen architectuur aan kan spiegelen, zodat ik hierdoor efficiënter mijn werk kan doen en zo efficiënt mogelijk informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. voor de waterschappen kan realiseren;
 • Als deze leidt tot uniformering van de eigen processen en over de waterschappen heen.
tekening van een man die de informatiemanager verpersonificeert

Als informatiemanager…

 • wil ik kennis nemen van de principes die nodig zijn om de gewenste informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. te realiseren, zodat ik weet aan welke principes ik nog niet voldoe/moet voldoen;


 • wil ik weten welke informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. raakvlakken heeft, zodat ik kan adviseren over de aanpak van de verandering;


 • wil ik inzicht hebben in de totale informatiebehoefte van de organisatie, zodat ik de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. waarvoor ik verantwoordelijk ben, kan toetsen aan de informatiebehoeften en op basis daarvan kan optimaliseren;


 • zoek ik aanknopingspunten voor de inrichting van de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie., zodat ik kan leren hoe andere organisaties die vergelijkbaar zijn in de informatiebehoefte voorzien.
plaatje van de klantreis die een informatiemanager doorloopt