Informatieadviseur

tekening van een vrouw die de informatieadviseur verpersonificeert

Ik houd mij bezig met het inventariseren van de wensen binnen een organisatie, analyseer de informatiebehoefte binnen bedrijfsprocessen en vertaal deze naar passende informatie-oplossingen.

tekening van een vrouw die de informatieadviseur verpersonificeert

Wat is mijn rol binnen mijn organisatie?

Ik houd mij bezig met het inventariseren van de wensen binnen een organisatie, analyseer de informatiebehoefte binnen bedrijfsprocessen en vertaal deze naar passende informatie-oplossingen en -modellen. Voor vragen vanuit de business voer ik impactanalyses uit. Daarnaast analyseer ik ontwikkelingen/veranderingen in de omgeving op het gebied van wetgeving, technologie en bedrijfsvoering. Ik vertaal deze ontwikkelingen naar kansen voor een waterschap en consequenties voor de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie.. Ik adviseer op tactisch niveau over processen en middelen (zoals gegevens en software) die de organisatie ondersteunen.

Hoe gebruik ik architectuurproducten binnen mijn werk?

 • Om principes te toetsen aan het waarom en wat en op basis hiervan een advies uit te brengen;
 • Om te weten wat ik wanneer moet regelen om aan te sluiten op een wettelijke regeling/verplichting;
 • Om stappenplannen te formuleren om aan te sluiten op informatie- en procesketens;
 • Ik gebruik kennis van processen en informatiesystemen die daarop aansluiten om een advies op te stellen voor het optimaal inzetten van informatie(systemen) om bedrijfsdoelstellingen te realiseren;
 • Als discussiemiddel om ervaringen uit te wisselen met andere experts.

Wanneer is de inrichting van de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. voor mij een succes?

 • Als ik kan bepalen welke inspanning gepleegd moet worden om aan te sluiten op ketenprocessen op:
  • Organisatieniveau;
  • Informatieniveau;
 • Als ik inzicht kan verkrijgen in de veranderingen die ontwikkelingen zoals bijv. nieuwe wettelijke verplichtingen/ nieuwe technologie met zich meebrengen en de impact hiervan op de processen kan beoordelen;
 • Als de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. helpt bij uniformering van de eigen processen.
tekening van een vrouw die de informatieadviseur verpersonificeert

Als informatieadviseur wil ik...

 • weten met welke uitgangspunten ik rekening kan houden om aan te sluiten op de landelijke voorzieningen; • inzicht hebben in de totale informatiebehoefte van de organisatie, zodat ik de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. kan toetsen aan de informatiebehoeften en op basis daarvan advies kan uitbrengen over optimalisatie.


plaatje van de klantreis die een informatieadviseur doorloopt