Gegevensproducten

Userstory


Als waterschap wil ik inzicht hebben in de gegevensproducten die we landelijk ontsluiten, zodat ik weet welke gegevens mijn klanten/afnemers gebruiken en tegen welke kwaliteit ik deze gegevens moet aanleveren.