Gegevenslandschap

Userstory


Als waterschap wil ik een overzicht van het gegevenslandschap zodat ik:

  • een overzicht heb van welke gegevens tot onze kernregistratie behoren;
  • een definitie en beschrijving (in attributen) van de gegevens kan geven;
  • gegevenseigenaren kan koppelen;
  • kwaliteitgegevens eraan kan koppelen;
  • de BIO-classificatie kan benoemen;
  • de AVGDe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.-gevoeligheid per gegeven kan benoemen.