Gegevenslandschap

Userstory


Als waterschap wil ik een overzicht van het gegevenslandschap zodat ik:

  • een overzicht heb van welke gegevens tot onze kernregistratie behoren;
  • een definitie en beschrijving (in attributen) van de gegevens kan geven;
  • gegevenseigenaren kan koppelen;
  • kwaliteitgegevens eraan kan koppelen;
  • de BIO-classificatie kan benoemen;
  • de AVG-gevoeligheid per gegeven kan benoemen.