Gebruik van de architectuur

Omdat de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. de essentie van de waterschappen weergeeft in een gemeenschappelijke taal, kan het gebruikt worden om afspraken te maken en sturing te geven aan gezamenlijke ontwikkelingen. In het bijzonder kan de referentiearchitectuur op de volgende manieren gebruikt worden:

 • De principes worden gebruikt:
  • door management als richtlijnen bij de besluitvorming rond nieuwe ontwikkelingen.
  • door projecten als kader voor het maken van concrete ontwerpkeuzen.
 • De modellen worden gebruikt:
  • door management om keuzen te maken tussen zaken die gezamenlijk opgepakt kunnen worden en zaken die elk waterschap voor zich oppakt.
  • door projecten als kader voor het maken van concrete ontwerpkeuzen, met name met betrekking tot afbakening van informatiesystemen.
  • door beleidsmedewerkers om de impact van vernieuwingen inzichtelijk te maken.
  • door informatie-adviseurs om gegevensgebruik en gegevensuitwisseling te borgen.

Door de principes en modellen te gebruiken in besluitvorming en ontwerp, wordt voorkomen dat er suboptimale keuzen gemaakt worden die grote beperkingen blijken op te werpen voor andere ontwikkelingen. Het gebruik van de modellen helpt ook om nieuwe kansen voor samenwerking, en daarmee bijvoorbeeld kostenbesparing, te identificeren. De WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. is geen ontwerp, maar geeft richting aan ontwerp. In projecten zullen nog steeds concrete keuzen gemaakt moeten worden.


Een concreet voorbeeld van het gebruik van de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. is bij gezamenlijke ontwikkelingen:

 • De projecten krijgen bij de start een project start architectuur mee, waarin de principes van de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. vertaald worden naar concrete ontwerprestricties voor het project en de modellen van de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. gebruikt worden voor afbakening en structuur van de te ontwikkelen oplossing.


Een vergelijkbaar gebruik kunnen de waterschappen toepassen binnen het eigen waterschap. In dat geval is het echter zinvol om de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. voor het eigen waterschap nog verder uit te werken in een enterprise architectuur.