Gebruik enterprise architectuur

Het opstellen van een architectuur is niet waar het uiteindelijk om gaat. Architectuur heeft een doel. Het gaat erom dat er iets met de architectuur bereikt wordt: het gebruik van architectuur. In de praktijk kan een architectuur op verschillende manieren gebruikt worden: puur informatief, als stuurmiddel voor individuele projecten en als managementinstrument voor de gehele organisatie. In toenemende mate van volwassenheid wordt architectuur meer en meer gebruikt als stuurmiddel voor een steeds groter deel van de organisatie om de juiste dingen en de dingen juist te doen.

SCORE Niveau 0 Niveau A Niveau B Niveau C
Gebruik van architectuur Architectuur is onduidelijk Architectuur is informatief Architectuur is kaderstellend Architectuur ingebed in besluitvorming
De architectuur die is opgesteld is onduidelijk en wordt niet begrepen door de organisatie. Er zijn architectuurproducten beschikbaar (zoals principes, modellen, rapportages, domein architecturen, project start architecturen). Deze zijn bekend bij het management en geven een helder beeld van wat de organisatie wil. Alle medewerkers kunnen deze architectuurproducten inzien. Architectuurproducten worden wel (eens) geraadpleegd maar het voldoen aan architectuur is geen verplichting. De architectuur wordt daadwerkelijk gebruikt als kader voor de keuzes die in projecten en beheer/exploitatie-fase worden gemaakt. De gegeven richtlijnen zijn daartoe op het juiste niveau. Projecten en beheer/exploitatie houden zich aan deze kaders. Architectuur is een integraal onderdeel van de besturing van de organisatie. Het is een belangrijke factor in de besluitvormingsprocessen. Het eigenaarschap van processen, gegevens en informatiesystemen is voor de besluitvorming goed geregeld. Bestuur/directie/management delen de visie waarop de architectuur is gebaseerd.
Niveau waterschappen AA en Maas
Brabantse Delta
Limburg
Hollands Noorderkwartier
Drentse en Overijsselse Delta
Vallei en Veluwe
Noorderzijlvest
Fryslân
het Waterschapshuis
de Dommel
de Stichtse Rijnlanden
Rivierenland
Waternet
Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard
Delfland
Rijn en IJssel
Zuiderzeelanden
Hunze en Aas
2. Gebruik EA.jpg