Externe ontwikkelingen

Ga naar: navigatie, zoeken


De informatievoorziening is een afgeleide van de bedrijfsdoelstellingen van een organisatie. Voor het realiseren van plannen is het noodzakelijk om de informatievoorziening rond een onderwerp te introduceren, te verbeteren, uit te breiden etc.. Naast interne ontwikkelingen krijgen de waterschappen ook te maken met diverse externe ontwikkelingen die een belangrijke invloed hebben op de wijze van uitvoering van de taken van het waterschap en daarmee op de ondersteunende ICT. In de volgende paragrafen zijn deze ontwikkelingen op een rij gezet. Hiermee wordt een beeld geschetst van de uitdagingen en kansen waarmee de waterschappen de komende jaren aan de slag kunnen of moeten.

Externe ontwikkelingen

  Thema Wanneer Samenwerkingsvorm
Wet WIBON 2016
2017
Collectief
Opvolgen Rioken – Opstellen businesscase Standaarden 2016 Facultatief
Gezamenlijke inkoop licenties 2016
2017
Collectief
Govroam 2016
2017
Collectief
Procesautomatisering meetsystemen en sensoren businesstechnologie 2016
2017
2018
Facultatief
Netcentrisch werken samenwerking in de keten 2016
2017
2018
Facultatief
Digitale delta samenwerking in de keten 2017 Facultatief
TPOW Flexibele medewerker 2016
2017
2018
Individueel
BYOD of COPE Flexibele medewerker 2016
2017
2018
Individueel
Dashboarding en KPIs 2016
2017
2018
Individueel
Risicogestuurd Asset Management businesstechnologie 2016
2017
2018
Individueel
Procesmodelleren businesstechnologie 2016
2017
2018
Individueel
Sociale media Burgerparticipatie en transparantie 2016
2017
Individueel
Fusie cq schaalvergroting Efficiency, kostenbesparend en groen 2016
2017
2018
Individueel
Bestuursakkoord water samenwerking in de keten 2016
2017
2018
Individueel
Open data – implementatie Burgerparticipatie en transparantie 2018 Individueel
Gegevenshuishouding, data op orde Efficiency, kostenbesparend en groen 2016
2017
2018
Individueel
Digitale dienstverlening en Visiebrief digitale overheid 2017 2016
2017
Collectief
GDI digitaal 2017 Standaarden 2016
2017
Collectief
Basisregistraties – opzetten coördinatieputen Standaarden 2016 Individueel
Basisregistraties – implementatie Standaarden 2016
2017
Individueel
Basisregistraties Standaarden
Softwarecatalogus 2016
2017
Individueel
Cloud computing Informatie technologie
Cloud computing – kennisdeling en leidraad Informatie technologie 2016 Collectief
Cloud computing – implementatie Informatie technologie 2017
2018
Individueel
Toets instrumentarium 2017 Informatie technologie 2017 Collectief
Zaakgericht werken – standaardisatie zaaktypecatalogus Efficiency, kostenbesparend en groen 2016
2017
Collectief
Zaakgericht werken – implementatie Efficiency, kostenbesparend en groen 2018 Individueel
Documentbeheer digitaal Archief 2020 Efficiency, kostenbesparend en groen
Documentbeheer digitaal archief 2020 – vaststellen ILM principes Efficiency, kostenbesparend en groen 2016
2017
Collectief
Documentbeheer digitaal archief 2020 – implementatie Efficiency, kostenbesparend en groen 2018 Collectief

Zie ook