Enterprise architect

tekening van een man die de enterprise architect verpersonificeert

Ik adviseer over het richten en de fundamentele ordening van een organisatie om zo haar doelen te realiseren.

tekening van een man die de enterprise architect verpersonificeert

Wat is mijn rol binnen mijn organisatie?[bewerken]

Ik breng de factoren in beeld die de ordening en het richten van een organisatie bepalen en beïnvloeden. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het uitwerken van de visie en strategie op het gebied van IT en op bedrijfsniveau. Dit doe ik aan de hand van het beschrijven van modellen, richtlijnen en (architectuur)principes. Hierdoor maak ik de consequenties zichtbaar van mogelijke veranderingen en zorg ik er (mede) voor dat deze veranderingen beheersbaar blijven.

Hoe gebruik ik architectuurproducten binnen mijn werk?[bewerken]

  • Ik gebruik modellen uit de WILMA om de overbrugging met ketenpartners en de landelijke voorziening te duiden en als gemeenschappelijk kader in de samenwerking met anderen.
  • Ik breng kennis in om modellen aan te vullen.
  • Ik vertaal referentiearchitectuur naar uitspraken/principes voor de eigen organisatie.

Wanneer is de inrichting van de WILMA voor mij een succes?[bewerken]

  • Als ik over de waterschappen heen op eenzelfde manier de processen-/informatieuitwisseling kan inrichten.
  • Als ik kan bepalen welke inspanning gepleegd moet worden om aan te sluiten op ketenprocessen op:
    • Organisatieniveau
    • Informatieniveau
  • Als de WILMA mij een juiste kapstok (referentie architectuur) biedt waaraan ik de architectuur van mijn eigen organisatie kan spiegelen zodat ik hierdoor efficiënter mijn werk kan doen. Dit betekent dat ik zo efficiënt mogelijk informatievoorziening voor de waterschappen kan realiseren en ontvangen.
tekening van een man die de enterprise architect verpersonificeert

Als enterprise architect…
plaatje van de klantreis die een Enterprise architect doorloopt