Eigenschap:Label

Type eigenschap
:
String
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 20 pages using this property.
(
(CMIS) Omgevingsdocument  +
(CMIS) Toepasbare regels  +
(CMIS) Zaakdocumenten  +
(GML) locaties  +
(Overheids)organisatie  +
(SKOS) begrippenkader  +
(STOP-TPOD) Besluit/mutatie (registreren)  +
(STOP-TPOD) Regelingversie (synchroniseren)  +
(STOP/TPOD) Besluit/mutatie (valideren)  +
(STTR) toepasbare regels (aanbieden)  +
(Vergund) werk uitgevoerd  +
(ZGW API's)  +
(ZGW API's)  +
(e)Factuur  +
(nog te bepalen)  +
(ook) toegankelijk via  +
(ook) toegankelijk via  +
.
...  +
...  +
0
001 - Aansluiten op zoekfunctie PLOOI  +