Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel Kennismodel SKOS
Type Tekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaan Nee
Weergave op invulformulieren Tekstvak
Defaultwaarde
Toelichting Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Definitie (nl)" gebruiken

Er zijn 8 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.
W
Waterschaps Informatie en Logische Model Architectuur + Waterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie.  +
a
asset + Een asset is een conceptueel, kunstmatig of natuurlijk object dat beheerd wordt door een waterschap om de wettelijke taken te realiseren. Voorbeelden zijn Waterloop, Kering, Rioolgemaal of Kunstwerk, (Vaar)wegen.  +
b
bedrijfsfunctiemodel + Een bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard.  +
bedrijfssubfunctie + Een bedrijfssubfunctie is een bedrijfsfunctie die onderdeel uitmaakt van een andere bedrijfsfunctie.  +
g
gegevensbeheer + Gegevensbeheer is gericht op het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context.  +
i
informatievoorziening + De informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie.  +
m
mens + collega  +
v
verbonden partij + Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het waterschap een bestuurlijk en een financieel belang heeft en is een instrument om beleid uit te voeren.  +