Doel van de architectuur

Een belangrijk doel van de WILMA is om samenwerking te ondersteunen. Dit heeft betrekking zowel op het efficiënt en effectief kunnen uitwisselen van informatie als het efficiënt en effectief kunnen uitvoeren van gezamenlijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de vorm van gedeelde informatiesystemen. Daarnaast biedt de WILMA een uitgangspunt voor waterschappen om de eigen enterprise architectuur op te baseren.


De WILMA maakt het mogelijk om afspraken te maken over eisen aan en afbakening van gezamenlijke informatievoorziening.